Referenties

Voor 2018

Project: Lidl Moerdijk

Locatie:
Moerdijk

Opdrachtgever:
Bouwbedrijf Vrolijk b.v.

Grondwerk:
DC op perceel van 4,1 hA
Grondwerk voor terreinverharding en distributiecentrum
Aanleggen riolering en drainage
Leveren en verwerken zand en funderingsmateriaal
Leveren en aanbrengen asfalt, bestratingswerkzaamheden

Hoeveelheden:
Ontgraven en vervoeren circa 5.000 m3
Leveren en verwerken zand circa 10.000 m3
Leveren en verwerken betongranulaat circa 22.000 ton