Referenties

Infrawerken

Nieuwbouw distributiecentrum vidaXL, Venlo

Van de Beeten heeft bij het nieuwe distributiecentrum van vidaXL verschillende werkzaamheden uit mogen voeren. Met een totale oppervlakte van 203.000m2, waarvan 141.000 m2 vloeroppervlak, was dit ons grootste grond- en infraproject tot nu toe.

Naast alle grond- en infrawerkzaamheden is er op deze locatie ligt een fundering van het door ons zelf geproduceerde Optiblend funderingsmateriaal.

Het project is in februari 2021 van start gegaan en in december volledig volgens planning opgeleverd.

Het resultaat is een diepere recreatieplas met schoner water waar de bezoekers van de camping weer in kunnen zwemmen.

Werkzaamheden:

  • Aanleg grondwerk hal en laaddocks
  • Aanleg rioleringen
  • Diverse straatwerkzaamheden
  • Aanbrengen fundering van eigen Optiblend