Referenties

Infrawerken

Nieuwbouw Distributiecentrum UPS te Eindhoven

Van de Beeten heeft in april 2017 opdracht gekregen voor de infra- en rioleringswerkzaamheden voor de nieuwbouwlocatie van UPS Eindhoven. Het terrein heeft een oppervlakte van 14,6 hectare. Van de Beeten heeft de uitvoering en realisatie verzorgt van de complete infra- en grondwerkzaamheden, hiertoe behoren ook de asfalt- en betonverharding.

Werkzaamheden van Van de Beeten:

  • Grondverzet werkzaamheden
  • Voorbelasting
  • Riolering aangelegd
  • Funderingslaag aangebracht
  • Betonverharding
  • Asfaltverhardingen
  • Leveren en aanbrengen elementverhardingen
  • Afvoeren van overblijvend zand

Ook de complete afwerking van het terrein is uitgevoerd door Van de Beeten. Hierbij zijn wandelpaden aangelegd, is de vijver aangelegd en rondom is het straatwerk aangelegd. Ook de bankjes en afvalbakken zijn door Van de Beeten geplaatst.

Dit project is afgerond op 4 December 2018.