Referenties

Infrawerken

Nieuwbouw Distributiecentrum Sligro, Breda

Van de Beeten heeft de opdracht gekregen om verschillende werkzaamheden uit te voeren voor het nieuwe distributiecentrum van Sligro. Dit project is in juni 2019 van start gegaan en het terrein is 54.100m2 groot.

Werkzaamheden:

  • Aanleg grondwerk hal en laaddock ± 27.500m2
  • Aanleg weg fundering van ± 23.000m2
  • ± 3.500m rioleringen
  • ± 1.000m aan Mantelbuizen
  • 21.500m2 asfalt verharding
  • Diverse straatwerkzaamheden
  • Aanbrengen wegmarkeringen
  • Aanplanten van groenvoorzieningen

Opleverdatum: Het project is eind mei 2020 opgeleverd met een bouwtijd van ongeveer een jaar.