Referenties

Infrawerken

Nieuwbouw distributiecentrum Dokvast, Echt-Susteren

In een jaar tijd van kavel tot volledig functioneel DC. In Echt Op Businesspark Midden Limburg staat het volledig nieuwe DC dat maar liefst 98.000m2 groot is!

I.o.v. Heembouw en Dokvast hebben wij het complete grond- en infrawerk verzorgd. Werkzaamheden waren onder andere de aanleg van het grondwerk voor het volledige DC en diverse straatwerkzaamheden.

Opleverdatum: Het project is begin oktober 2021 opgeleverd met een bouwtijd van ongeveer een jaar.