Referenties

Infrawerken

Nieuw woonpark, Maasbree

Op 9 november 2019 is Van de Beeten gestart met de werkzaamheden voor het nieuwe woonpark in Maasbree. Het park is 30.000m2 en telt 79 woonunits en een receptie.

Werkzaamheden:

  • Infrawerkzaamheden
  • 3.000m2 ondergrondse leidingen en kabels

In een sneltreinvaart zijn alle werkzaamheden uitgevoerd zodat de planning ruimschoots werd behaald.

Opleverdatum: Het project is gestart op 9 november 2019 en op 14 december 2019 (!) hebben de eerste bewoners zich gevestigd in het park.