Referenties

Voor 2018

Appartementencomplex Breda Vooruit

Grondverzet:
Kelder uitgraven 22.000 m3 en afvoeren

Grondverbetering:
Diverse grondverbeteringen op diepte aangebracht met damwandconstructies en bemalingen

Duur van de opdracht: 24 maanden

Omvang: 25.000 m2