Referenties

Voor 2018

Aanleg werktuin VanderLande te Veghel

Omschrijving werkzaamheden:
Verplaatsen van bomen en aanplanten nieuwe beplanting, bouw passerelle met voetpad in betonverharding, aanleg vijver en terras voor bedrijfsrestaurant

Grondverzet:
Circa 2.600 m3

Rioolomschrijving:
PVC rioolsystemen totaal circa 300 meter

Duur van de opdracht:
8 maanden.