Optiblend®: van cementgebonden fundering

Een verantwoord, innovatief en duurzaam alternatief voor traditionele funderingsmaterialen: dat is Optiblend®, een cementgebonden fundering voor gebruik in de bouw en infra.

Met Optiblend® introduceert Van de Beeten een sterk, circulair, hoogwaardig, financieel voordelig en gecertificeerd product, met een minimale milieubelasting. Minerale reststoffen uit de verbranding van huisvuil worden gebruikt als secundaire grondstof en vormen daarmee de basis voor Optiblend®.

Optiblend® is ontstaan uit de samenwerking tussen Van de Beeten en Heros Sluiskil, waarbij granova® van Heros als grondstof wordt verwerkt in een eigen menginstallatie. Optiblend® is gecertificeerd door een onafhankelijke certificerende instantie.

Optiblend®: op elk vlak beter

Behalve dat Optiblend® met een optimaal hergebruik van reststoffen bijdraagt aan een circulaire economie, kent deze cementgebonden fundering nog vele andere voordelen ten opzichte van traditionele funderingsmaterialen.

Enorme draagkracht

Optiblend® is als basis een oersterk product, met een enorme draagkracht. Door de toevoeging van cement ontstaat er plaatvorming, waardoor het een enorme druk- en treksterkte kan opnemen. Er zijn dus ook minder rijplaten vereist tijdens de bouwfase. Door de sterkte van Optiblend® kun je bovendien de dikte van verhardingslagen en betonnen vloeren flink reduceren.

Hergebruik van secundaire grondstoffen

Optiblend® is een mengsel van cement, water en secundaire grondstoffen. Deze grondstoffen worden gewonnen uit de verbranding van huisafval en gebruikt voor de productie van Optiblend®.

Ook na het opbreken van Optiblend® funderingen in de toekomst kan het materiaal hergebruikt worden voor nieuw te produceren Optiblend®. Waarmee de cirkel rond is. Hiermee geeft Van de Beeten invulling aan haar MVO-gedachte en streven om door hergebruik van secundaire grondstoffen bij te dragen aan de oplossing van een maatschappelijk probleem.

Lage milieukostenindicator

Behalve dat Optiblend® gebruik maakt van secundaire grondstoffen is de milieukostenindicator van het product erg laag, net als de CO2-uitstoot. Die uitstoot wordt enorm beperkt doordat de grondstoffen voor Optiblend® per schip worden aangevoerd (minder transportbewegingen, minder CO2-uitstoot dan vervoer over de weg) en door het feit dat de dikte van aan te brengen verhardingslagen, zoals asfalt en beton, flink gereduceerd kan worden.

Volgens gecertificeerd recept gemengd

De secundaire grondstoffen voor de productie van Optiblend® worden uitvoerig getest, gecertificeerd en vervolgens onder de naam granova® geleverd door Heros, vooraanstaand producent van grondstoffen.

Bij Van de Beeten worden de secundaire grondstoffen daarna volgens een door Heros gecertificeerd recept gemengd in onze eigen menginstallatie, zodat we het productieproces volledig controleren. Dat mengen gebeurt geheel computergestuurd, tot op de procent nauwkeurig, wat zorgt voor een continue balans in de verhoudingen van de ingrediënten en een constante kwaliteit van het eindproduct. Te allen tijde is te traceren hoeveel water, cement en secundaire grondstoffen er in Optiblend® zitten. Geen verrassingen dus.

Door onze grote productiecapaciteit kunnen we ook een hoge beschikbaarheid van Optiblend® garanderen, zodat we in principe altijd kunnen leveren.

Financieel voordeliger

Door de sterkte en draagkracht van Optiblend® kan de dikte van verhardingslagen en betonnen vloeren flink worden gereduceerd, zodat bouwen financieel een stuk voordeliger wordt dan bij gebruik van traditionele funderingsmaterialen.

Optiblend®: de weg ernaartoe

Voordat Optiblend® ontstaat moet er heel wat gebeuren. De weg ernaartoe is een kwestie van een nauwe en duurzame samenwerking tussen Van de Beeten en Heros. Wil je meer weten over het proces? In 8 stappen leggen we het uit.

Bekijk de 8 stappen

Optiblend: duurzame vervanger

Optiblend® is als cementgebonden fundering een verantwoord, innovatief en duurzaam alternatief voor traditionele funderingsmaterialen, voor gebruik in infra- en bouwprojecten. Optiblend® is voor meerdere doeleinden toe te passen. Zo is het uitermate geschikt voor zwaarbelaste oppervlakten, denk bijvoorbeeld aan parkeerterreinen, hoogwaardige (logistieke) bedrijfsvloeren en bedrijfsterreinen, maar ook aan wegen, fietspaden en ophogingen.

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over de toepassingen? Neem contact op met Ted Kees via 06 51377916 of stuur een mail naar optiblend@vandebeeten.nl

Missie Van de Beeten

Bij Van de Beeten willen we voorop blijven lopen in de markt. Innovatie en de circulaire MVO-gedachte spelen hierbij een grote rol. We willen op deze vlakken dan ook stappen blijven zetten, samen met partners als Heros.

Met de secundaire grondstoffen van Heros start onze gezamenlijke reis naar het duurzaam vervangen van primaire grondstoffen. Zo dragen we tegelijk bij aan het oplossen van een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.